top of page

משקיעי ערך - השגת תשואה נאותה בסיכון נמוך באמצעות מתודולוגיה מוכחת 

למה השקעת ערך טובה בשבילך?

 

השקעת ערך היא רכישה של מניות או איגרות חוב הנסחרות בחסר עמוק לעומת ערכן הכלכלי. משקיע ערך ממוקד בניתוח והערכה של שווי חברות על בסיס פנדאמנטלי (ניתוח הפעילות העסקית של החברה). 
אנחנו מחפשים חברות שיש להן נישה ייחודית, חסמים לתחרות, חברות רווחיות (בהווה או עם צפי לרווח משמעותי בעתיד), צומחות, שיש להן הנהלה ובעלי שליטה מוערכים אשר דואגים לבעלי המניות מקרב הציבור ולא רק לעצמם ואנו מקפידים לקנות את ניירות הערך של החברות האלה במחיר סביר.  זאת הגישה אשר וורן באפט מיישם בהצלחה רבה ולאורך שנים וגם לנו הניבה המתודולוגיה תוצאות מיטביות.

 

חסמים לתחרות יכולים לנבוע מעליונות טכנולוגית, מפטנטים, מרגולציה, ממותג חזק או ממיקום אסטרטגי. למשל, יש רק שתי חברות תקשורת אשר מגיעות עם תשתית פיזית לכל בית בישראל (בזק והוט). לא קל לחברה נוספת לבנות תשתית אשר תגיע לכל בית. ספקטרוניקס היא מובילה עולמית בתחום של גילוי ושיכוך התפוצצויות לשימושים צבאיים ואזרחיים. הלקוח לא יעבור ליצרן סיני בגלל שהוא יציע מערכת בשני דולר פחות. ניתן לייצר חטיף דמוי "במבה" בקלות יחסית, אבל תידרש השקעה ענקית כדי לייצר מודעות למותג ברמה של במבה. חסמים לתחרות הם כמו חומה השומרת על רווחיותה של החברה לאורך שנים.

 

יש חברות בעלות טכנולוגיות מעניינות שבהחלט לא קל לחקות אבל הן נסחרות על בסיס צפי שהמכירות והרווחים יגדלו באופן ניכר בעתיד. חברות אלה מוגדרות כמניות צמיחה. ייתכן שחברות אלה אכן יצמחו בעתיד, אבל במעידה הראשונה שלהן המניות נחתכות. באופן כללי השקעת ערך נחשבת למסוכנת פחות.

 

אנחנו פוגשים את ההנהלה של כל חברה אשר אנחנו משקיעים במניותיה ונמצאים עם היד על הדופק כל עוד אנחנו מושקעים במניה.

 

בהשקעה באיגרות חוב אנחנו מחפשים איגרות אשר נותנות תשואה העולה במידה משמעותית על תוחלת ההפסד מחדלות פירעון על בסיס מודל שפיתחנו. המודל משקלל את רמת המינוף של החברה, את יחס הכיסוי של תשלומי הריבית על ידי הרווח, את התקופה לפדיון וגורמים נוספים.

 

הגישה שלנו מביאה אותנו לעתים לחברות הנמצאות פחות מתחת לאור הזרקורים ומסוקרות פחות על ידי בתי השקעות אחרים. אנחנו גם איננו נרתעים, במרכיב מסוים של התיק (לפי פרופיל הסיכון של הלקוח), לקנות איגרות חוב לא מדורגות. ישנן אג"ח לא מדורגות הנמצאות בסיכון נמוך ונותנות תשואה נאה כאשר היעדר הדירוג נובע משיקול של הנפקה קטנה יחסית ולא משיקול של סיכון גבוה.

 

אנחנו מדגישים עבודת מחקר עצמאית ויצירתית, ואיננו מסתמכים על מחקר של אחרים. היקף הנכסים הקטן יחסית שלנו (בשלב זה) מאפשר קנייה של ניירות ערך אשר גופים גדולים יתקשו לקנות בהיקף מספק.

 

בבניית תיק השקעות ללקוח אנחנו מקפידים על פיזור רחב בין מנפיקים וענפים כדי למזער סיכון. 

 

קריאת האמור לעיל הינה בכפוף לתנאי השימוש באתר. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע איננו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות  ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לחברה ו/או לחברות הקשורות לה יש החזקות בניירות ערך הנזכרים להלן.

bottom of page