כדאי לקרוא

      "כדי להגביר את הנזילות של הבורסה לניירות-ערך, להרחיב את מגוון אפשרויות ההשקעה בה ולהקטין את התנודתיות של המדדים - דרושים צעדים        דרסטיים וחשיבה מחוץ לקופסה".

      "אורי תובל, מנהל השקעות בכיר בחברת עציוני ניהול תיקי השקעות, מעריך כי נוצרו הזדמניות השקעה..."

​​

    ​

      "הגישה שלנו, הן במניות והן באג"ח, היא Bottom Up. אנו מחפשים חברות טובות..."

      "איתן עציוני נותן לאירועים המאקרו-כלכליים משקל נמוך יותר..." ​

      "איגרות חוב של בנקים וחברות ביטוח, שנותנות אחוז או שניים מעל הממשלתיות בסיכון נמוך, עלולות להטעות את המשקיע שאינו מדקדק בתשקיף."

      סגן נשיא בכיר בחברת אופנהיימר מספר על נסיונו האישי.

 

 

 

קריאת האמור לעיל הינה בכפוף לתנאי השימוש באתר. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע איננו מהווה שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לחברה יש החזקות בניירות ערך הנזכרים להלן.