top of page

על טעם ועל ריח...-פרוטרום/ איתן עציוני, מנכ"ל עציוני ניהול תיקי השקעות ולירן לובלין, מנהל תיקי השקעות

פרוטרום מתמחה בייצור ופיתוח תמציות טעם וריח עבור תעשיות המזון הגדולות וייצור פיתוח ושיווק של חומרי גלם ייחודיים מצמחי מרפא, החברה צומחת במהירות גם אורגנית ובעיקר באמצעות רכישות. מכירות החברה הצפויות לשנת 2014 עולות על 800 מיליון דולר ולדברי ההנהלה צפויות לעבור את רף מיליארד הדולרים בשנת 2016 ואולי אף לפני.

 

  הרכישות אותן מבצעת החברה מאפשרות לה לחדור לשווקים גלובאליים חדשים ולהחדיר אליהם מוצרים נוספים (Cross Selling) מתוך סל ש כ 30,0000 מוצרים. בנוסף, באמצעות תהליכי התייעלות מתמשכים אופטימיזציה של תהליכים ומימוש סינרגיות מצליחה החברה לשמור על שיעורי רווחיות גבוהים לאורך זמן ואנו מאמינים כי צעדי ההתייעלות כתוצאה מהרכישות של השנה האחרונה יימשכו גם ברבעון הרביעי של  2014 ולתוך תחילת 2015.

יתרון נוסף של השקעה בחברה טמון בהיותה חברה גלובאלית עם מכירות בכל העולם כך שכמשקיע ישראלי נוצרת הגנה מפני האטה כלכלית מקומית, חשיפה מטבעית, או התדרדרות במצב הגיאופוליטי.

 

  החברה מתאפיינת בפיזור רב בצד הלקוחות, לחברה אין תלות במי מלקוחותיה ואין לה אף לקוח שהמכירות אליו עולות על 10% מסך המכירות. החיבור של החברה לתהליכי הייצור ומוצרים של לקוחותיה הוא עמוק וארוך טווח והחברה למעשה כמעט ולא מאבדת לקוחות

 

  התחום בו פעלת החברה מתאפיין ברכישות ומיזוגים, בשנים האחרונות בוצעו עסקאות גדולות לפי מכפילי EV/EBITDA  גבוהים במיוחד כך שניתן לראות במכפיל הנמוך (באופן יחסי) בו נסחרת פרוטרום הזדמנות לקניה. גם באופן יחסי למתחרות הגדולות של פרוטרום - IFF ו Givaudan נסחרת החברה במכפיל נמוך למדי.

 

  העליות בשלוש השנים האחרונות בשווי המניה עשויים להכניס את החברה בעדכון המדדים הקרוב למדד ת"א 25 ובכך לחשוף אותה בצורה משמעותית יותר למשקיעים זרים, אנו מאמינים שחשיפה זו תביא להתרחבות המכפילים בהם נסחרת החברה ועלייה בשווי המניה.

   

 

 

 

קריאת האמור לעיל הינה בכפוף לתנאי השימוש באתר. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע איננו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות   ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לחברה ו/או לחברות הקשורות לה יש החזקות בניירות ערך הנזכרים להלן.

  

לעציוני ניהול תיקי השקעות בע"מ ו/או ללקוחותיה יש החזקות מהותיות בניירות הערך הנזכרים לעיל. אין לראות בסקירה משום המלצה לביצוע פעולות  ו/או שיווק השקעות מסוג כלשהוא אין הכתוב מהווה תחליף להכוונה מקצועית המתחשבת בצרכים המיוחדים של כל אדם. 
בעל הרישיון מכין העבודה מצהיר בזאת שהדעות המובעות לעיל משקפות נאמנה את דעותיו האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה. לא ידוע למכין העבודה כאמור לעיל, על ניגוד עניינים כלשהו מצידו אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתו. כותב הסקירה: מר לירן לובלין, מס' רישיון 11267. הכותב הינו מנהל השקעות בעציוני ניהול תיקי השקעות בע"מ. המידע נכון ליום פרסומו 10.9.14. ט.ל.ח.

bottom of page