top of page

קרור אחזקות בע"מ - חברת "ערך" מהסוג שאנחנו אוהבים/ איתן עציוני, מנכ"ל הלמן-אלדובי עציוני ניהול תיקים ולירן לובלין, מנהל תיקי השקעות

היכרות
קרור אחזקות הוקמה והתאגדה בשנת 1929 למטרות ניהול מחסני קירור וסחר במוצרים קפואים. החברה מוחזקת ב 34% על ידי הציבור.
עיקר פעילות החברה הינה בתחום ייצור ושיווק מוצרי מזון – משקאות קלים, מים מינרלים ומוצרים מן הצומח, בין המותגים מי עדן, עין גדי, RC Cola, תפוזינה תפוגן ואמריקן צ'יפס.

שוק היעד והענף בכלל
לקוחותיה של החברה מתחלקים לשלוש קבוצות יעד:

  •  השוק המאורגן הכולל את רשתות המזון הגדולות – שופרסל, מגה ורמי לוי ואת הרשתות הפרטיות – חצי חינם יינות ביתן וטיב טעם.

  •  השוק המוסדי הכולל מסעדות, בתי מלון, קייטרינג, רשתות המזון המהיר ועוד.

  •  השוק הפרטי הכולל חנויות מכולת מעדניות קפיטריות ומינימרקטים.

עיקר הכנסות החברה מגיעות משוק המשקאות הקלים. אך מן הראוי לציין כי בשנים האחרונות מסתמנת התעוררות בשוק הטוגנים ומעבר מצריכה של חומרי גלם טריים למוצרים קפואים, מטעמי נוחות ואורך חיים של המוצר.
ענף המזון והמשקאות מתאפיין בתחרותיות גבוהה ובנאמנות צרכנית מוגבלת דבר המהווה יתרון כמו גם חסרון מחד, יתכן כי עובדה זו תאפשר לחברה להרחיב את נתח השוק בו היא שולטת כיום ומאידך מודעות צרכנית ולחץ מתמיד להורדת מחירים עשויים לגרום לאיבוד לקוחות או לחילופין לפגיעה בשולי הרווח של החברה. 

המתחרות ומיצוב החברה בשוק
החברות המתחרות בתחום המשקאות הן: החברה המרכזית למשקאות (קוקה קולה), וטמפו, נכון לסוף שנת 2010 החברה נמצאת בין שלושת החברות הגדולות עם נתח שוק במונחים כספיים של 32% מהשוק המבורקד (אותו ניתן היה למדוד).
בתחום הטוגנים ניצבת החברה במקום הראשון מבין שלוש חברות מובילות ומחזיקה בנתח שוק של 65%, דומיננטיות זו עשויה להתערער נוכח כניסת המותגים הפרטיים ברשתות המזון הגדולות. בנוגע לתחרות הנובעת מייבוא נכון להיום שיעורי המכס הגבוהים מגבילים את כניסת התחליפים המיובאים לענף.
בשוק ככלל ובתקופה האחרונה בפרט קיים לחץ מתמשך להורדת מחירים מצד הצרכנים ומצד הלקוחות הקמעוניים של החברה, בכדי להתמודד עם לחצים אלו הגיעה החברה להסכמים עם לקוחותיה הקמעוניים על קביעת מחירים התלויים בכמות הנרכשת.

אז למה קרור?
חסינות ממיתון – כמו גם רוב החברות בענף המזון ניתן להניח הנחה מושכלת  כי כאשר נכנסים למיתון, אולי טסים פחות לחו"ל אולי קונים פחות רכבים ויתכן כי קונים פחות טלוויזיות LCD אבל בדרך כלל לא מצמצמים בצריכת מזון ושתייה בסיסיים.
חם – אז שותים יותר. העונה הקרה בישראל  לא צפויה להתארך (יש שיאמרו שההפך הוא הנכון),  ניתן לצפות כי הצרכנים ימשיכו לשתות הרבה.
סל מוצרים רחב – מאפשר לחברה להציע קו רחב של מוצרים לרשתות השיווק כמו גם להגיב בצורה מהירה לשינויים בטעמי הצרכנים.
היסטוריה ארוכה של רווחיות – בשנים האחרונות מציגה החברה נתוני רווחיות מרשימים – שולי רווח ממוצעים סביב ה 12% - לצד צמיחה והתייעלות. שולי הרווח הגבוהים בולטים לחיוב נוכח שולי הרווח הממוצעים בענף המזון והמשקאות אשר לרוב לא עולים מעל ל 8%  בהחלט נתון מרשים שמאפשר לחברה מרווח נשימה בעיתות של ירידות מחירים ונותן לה את האפשרות להגיב במהירות לשינויים במחירי המתחרות.

 

הרבעון האחרון
תוצאות הרבעון השני של 2011 תומכות במגמת הצמיחה כפי שצוינה לעיל. הכנסות החברה ברבעון בשישה החודשים האחרונים צמחו בכ – 20% לעומת ששת החודשים המקבילים בשנה שעברה ושיעור הרווח הנקי צמח גם הוא בכ 20%.
תוצאות הרבעון האחרון והמחיר בו נסחרת מניית החברה גוזרות לחברה מכפיל מחושב על 4 רבעונים אחרונים של 8 – מכפיל נמוך לחברה בעלת פעילות יציבה בעלת סיכון נמוך.

ומה בשנים הבאות?
לחברה קיימת תשתית מכירה והפצה שנבנתה במשך שנים תשתית זו עוברת תהליכי אוטומציה והתייעלות בשנים האחרונות, בנוסף תהליך הייצור מקבלת חומרי הגלם ועד להפצה נעשה במלואו בחברה, המחזיקה קווי ייצור גדולים ובעלי קיבולת גדולה אשר בשילוב עם הצורך שנוצר בשוק לטוגנים קפואים ניתן לזהות הזדמנות להעמקת החדירה לשוק הפרטי והמוסדי.
מצד שני בהיבטי פלח שוק המשקאות אליו יכולה החברה להתפתח לא נראה כי החברה מסוגלת לערער את מקומה של החברה למשקאות ועל כן בתחום זה צפויה צמיחה איטית.
הערכנו את שווי החברה ועל סמך הניתוח קבענו למניה מחיר יעד  של  47 ₪ למניה המגלם אפסייד של  23% נכון ליום כתיבת הסקירה.  

   

 

 

 

 

 

 

קריאת האמור לעיל הינה בכפוף לתנאי השימוש באתר. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע איננו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות   ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לחברה ו/או לחברות הקשורות לה יש החזקות בניירות ערך הנזכרים להלן.

  

נכון ליום הפרסום 31.8.11 החזיקה קבוצת הלמן-אלדובי ב-30281 ע.נ. של קרור אחזקות, המהווה 0.24% מהונה המונפק של חברה זו.
מסמך זה הוכן ע"י הלמן-אלדובי עציוני ניהול תיקים בע"מ מבית ההשקעות הלמן אלדובי. המסמך מבוסס על מידע ממגוון מקורות: מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות, על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתברר שאינו מהימן, כחסר, או בלתי מדוייק או בלתי מעודכן.  מסמך זה הינו חומר מסייע בלבד, ואין לראות במסמך זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניה"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך מסמך זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. 
מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין סו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. על כל אדם להתייעץ עם יועץ השקעות או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסים.
בית ההשקעות הלמן אלדובי, עובדיו וחברי הדירקטוריון שלו לא יהיו  אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שגרם אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתכמות על מסמך זה. בית ההשקעות הלמן אלדובי  עוסק באמצעות תאגידים קשורים, בין היתר, בניהול השקעות עבור קרנות נאמנות (מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ), ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, ניהול קרנות השתלמות, ניהול תיקי לקוחות וניהול תיקים עבור גופים מוסדיים, ועשוי להיות למי מאלו או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהם, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם או עבור לקוחותיו בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המסוקרים במסמך זה כולם או חלקם, והם עשויים לפעול במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנ"ל. זכויות הקניין הרוחני במסמך זה ובתוכנו שייכות לבית ההשקעות הלמן אלדובי, אין להעתיק, לשכפל להפיץ או לפרסם בכל אופן  מסמך זה או חלקים  ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב של בית ההשקעות. 
הגילוי הנדרש עפ"י דין בנוגע לניגוד עניינים של מכין עבודת אנליזה זו ו/או של התאגיד המורשה או כל תאגיד אחר הקשור אליו, מופיע בסוף עבודת האנליזה ושמור בחברה.
 

bottom of page