top of page

סקירות  

 • סקירת רבעון שלישי 2023 - 09.10.2023

 • סקירת רבעון שני 2023 - 16.07.2023

 • סקירת רבעון ראשון 2023 - 04.04.2023

 • "ריבית גבוהה זה טוב" - 03.10.2022

 • "חמסה חמסה שלא השקענו בפייבר" - 05.07.2022

 • "אותלו בשוק ההון" - 26.04.2022

 • "תור הזהב של משקיעי הערך" - 10.1.2022

 • "השד האינפלציוני מרים את הראש" - 11.10.2021

 • "רגליים יציבות על הקרקע" - 20.07.2021

 • "נחת למשקיעי הערך" - 20.04.2021

 • "לא להיסחף עם האופוריה " - 14.01.2021

 • "זה קורה שהדרך מתמשכת " - 14.10.2020

 • "השחר הפציע" - 10.05.2020

 • "הכי חשוך לפני עלות השחר" - 15.03.2020

 • סקירת סיכום שנה 2019 - 21.01.2020

 • סקירה רבעון שלישי 2019 - 10.10.2019

 • סקירה רבעון שני 2019 - 11.07.2019

 • סקירה רבעון ראשון 2019 - 30.04.2019

פרסומים

      "כדי להגביר את הנזילות של הבורסה לניירות-ערך, להרחיב את מגוון אפשרויות ההשקעה בה ולהקטין את התנודתיות של המדדים - דרושים צעדים        דרסטיים וחשיבה מחוץ לקופסה".

​​

    ​

      "הגישה שלנו, הן במניות והן באג"ח, היא Bottom Up. אנו מחפשים חברות טובות..."

      "איתן עציוני נותן לאירועים המאקרו-כלכליים משקל נמוך יותר..." ​

      "איגרות חוב של בנקים וחברות ביטוח, שנותנות אחוז או שניים מעל הממשלתיות בסיכון נמוך, עלולות להטעות את המשקיע שאינו מדקדק בתשקיף."

      סגן נשיא בכיר בחברת אופנהיימר מספר על נסיונו האישי.

 

 

 

קריאת האמור לעיל הינה בכפוף לתנאי השימוש באתר. האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד והמידע איננו מהווה שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לחברה יש החזקות בניירות ערך הנזכרים להלן.

 2020

 2019

bottom of page